Tvätthallen

Öppet alla dagar i veckan dygnet runt

För att få tillgång till hallen krävs ett betalkort som kvitteras ut på Nynäs-Ösmo LBC kontor.​ 

Tvätthallen ägs av Nynäs-Ösmo LBC.

Användning

Tvättkort/betalkort

För att få tillgång till hallen krävs ett betalkort som kvitteras ut på Nynäs-Ösmo LBC kontor.​ Kortet är en värdehandling. Vid förlorat kort meddela Nynäs-Ösmo LBC så att vi kan spärra kortet.

Hur går det till?

När man ska tvätta kör man in genom Nynäs-Ösmo LBC:s grind. Om grinden är stängd använder ni det tvättkort ni erhållit eller LBC-fjärrkontroll. Följ skyltning som visar infart till hallen och kör fram till infartsporten.

På vänster sida om porten finns en kortläsare där ni kan blippa ert tvättkort. Om tvätthallen är upptagen lyser lampan röd, om ledigt grön. Se bild.

När porten öppnas är ni aktiverade och tvättiden startas. Inne i hallen finns följande:

Högtryckstvätt, ingår i hallpris.
Tjärlösning (rödmarkerat spolhandtag)
Alkaliskt tvättmedel (grönmarkerat spolhandtag)
Dammsugare, ingår i hallpris.

Nu kan ni via de spolhandtag som hänger efter sidorna utföra tvättning av ert fordon. Det finns tillgång till borstar för hytt och flaksidor. Dammsugare ingår i hallpriset för dammsugning av hytt. På väggarna finns skyltning för vilka redskap som är till för vilka ytor. Tänk på att använda rätt tvättmedel, följ de tvättinstruktioner som finns.

Avslutning/städning

Efter avslutad tvättning ska ni spola av golvet så att det är fritt från lera, grus och stenar. Häng upp redskap på anvisad plats. Tänk på att lämna hallen så ren som möjligt så att det alltid är rent när ni kommer nästa gång. Den som inte gör detta får betala städning av tvätthallen.

Notera att det ej är tillåtet att använda eget tvättmedel och avfettning. Detta kan orsaka skador i vårt reningssystem. Om vi upptäcker detta kan ni bli ersättningsskyldiga.

När tvättningen är klar finns en röd knapp inne i kundrummet för avslutning, se bild. Ni får då en följesedel på vad ni förbrukat via mail eller sms. Fakturering sker automatiskt till er efter detta. Portarna öppnas och ni kan åka ut.

Priser

Tvätthall

15 kr/minut exkl. moms
I priset ingår vatten, högtryckstvätt samt tid i hallen. Det ingår även tillgång till dammsugare.

Tjärlösare

(rödmarkerat spolhandtag)

65 kr/liter exkl. moms

Alkaliskt tvättmedel

(grönmarkerat spolhandtag)

15 kr/liter exkl. moms

Miljöavgift

95 kr/tillfälle exkl. moms

Notera att det ej är tillåtet att använda eget tvättmedel och avfettning. Detta kan orsaka skador i vårt reningssystem. Om vi upptäcker detta kan ni bli ersättningsskyldiga.

Intresseanmälan för tvätthallen

Kontakt

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB

08-520 111 30

Info@nyoslbc.se