Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhet
Vi har som målsättning att alltid utföra de för kunden mest effektiva transportlösningarna med bibehållen hög trafiksäkerhet. Våra duktiga förare har den utbildning och de behörigheter som krävs. Läs mer om vår Trafiksäkerhetspolicy genom att klicka på filen,Trafiksäkerhetspolicy

Vi kör trafiksäkert
Att arbeta för en säkrare trafik är naturligt för alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Många åkerier arbetar aktivt med trafiksäkerhetsåtgärder och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Lastbilsförarna tar ett stort ansvar på vägarna för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter. Det ingår som ett grundläggande moment redan under förarutbildningen. Vi vill vara goda föredömen i trafiken.

Vi kör klimatsmart
Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön negativt. Därför är hållbar utveckling ett mycket högt prioriterat område. Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en mängd olika faktorer. Val av vägar, körteknik och hur fordonet framförs, vilket bränsle som används och fordonets kvalitet och effektivitet. Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart. Därför tankar vi med Preem Evolution diesel.

Vi tar ansvar
Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. De tar heller inte socialt ansvar för sina förare som får arbeta under orimliga förhållanden. Den här typen av transportörer lever inte upp till de högt ställda krav vi anser ska kunna ställas på ett seriöst åkeri.
Läs mer om våra åtagnanden

Intyg Fair Transport