KMA – Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

NYNÄS-ÖSMO LBC har ambitionen att jobba hållbart och ständigt förbättra oss för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan samt skapa trygga och säkra arbetsplatser.

I våra entreprenader arbetar vi med återvinning av massor och byggmaterial. Med en cirkulär ekonomi skapar vi de bästa förutsättningarna både för oss och er som beställare. Vi provtar ingående och utgående massor på våra anläggningar för att säkerställa massornas föroreningshalt. Vi arbetar också med bättre produktval av kemiska produkter så att vi alltid väljer bästa möjliga produkt för miljön och arbetsmiljön.

Alla ska komma hem efter arbetsdagens slut. Därför görs riskbedömningar inför varje entreprenad som sedan löpande följs upp under entreprenadtiden. Med en god dialog med våra beställare skapar vi hållbara och säkra arbetsplatser.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö), Hållbarhetspolicy och Fair Transport (hållbarhet).

Sabine Mildh
KMA-ansvarig på Nynäs–Ösmo LBC AB 
Tel 08-520 111 30
sabine@nyoslbc.se 

 

Vad gör en KMA?

Vad gör en KMA?

NYNÄS-ÖSMO LBC har en KMA-ansvarig som kan hjälpa till att stötta entreprenadens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete med exempelvis dokumentation (riskanalyser, egenkontroller, kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöplaner), skydds- och miljöronder samt provtagning och analys av jord-, betong och bergmaterial. 

 

Provtagning:

Vi kan hjälpa till med provtagning av jord-, betong- och bergmaterial.

  • Riskbedömning
  • Provtagning
  • Inlämning av prover till ackrediterat laboratorium
  • Analys av provsvar
  • Bortkörning av material
  • Intippning av material (våra egna anläggningar Trollsta eller Kalvö eller extern tipp)