Liftdumpers och lastväxlar

Vi har ett flertal olika typer av liftdumper- och lastväxlarcontainers.

Liftdumper

Liftdumperbil med container.

Liftdumpercontainer

Liftdumpercontainer finns som
10-14 m3.

Lastväxlare

Lastväxlare med container på flaket.

Lastväxlarcontainer

Finns som 22-30 m3.