Våra materialsorter

Här kan du läsa mer om våra materialsorter och användningsområden

Sand & naturgrus

Ärtsingel 6-12

Användningsområde: Krossat naturgrus till trädgårdsgångar, körytor samt dräneringande fyllning.

Naturkross 8-16

Användningsområde: Krossat naturgrus till trädgårdsgångar, körytor samt dräneringande fyllning.

Dressand 0-2, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Dressand 0-2

Användningsområde: Jordförbättring av gräsytor.

Väggrus 0-16

Användningsområde: Slitlager grusvägar.

Rörgravsgrus 0-8, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Rörgravsgrus 0-8

Användningsområde: Fin skyddsfyllning till ledningsbädd, skyddsfyllning för vatten och avloppsrör.

Leksand 0-4

Användningsområde: Bakbar sandlådesand.

Mursand 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Mursand 0-4

Användningsområde: Mursand är en mycket fint siktad natursand. Används bland till att blanda med cement och vatten till mur- och putsbruk.

Rörgravsgrus 0-8, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Kullersten/kattskallar 80-200

Användningsområde: Stensättingar.

Huddingeblandning 0-8

Användningsområde: Saltblandad halkbekämpning. Blandning mellan 0-8 sand och 2-6 kross/flis och salt.

Mursand 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Grovsingel 16-70

Användningsområde: Fiskvård i vattendrag.

Rörgravsgrus 0-8, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Naturkross 16-32

Användningsområde: Dränerande fyllning.

Dräneringssingel 8-27

Användningsområde: Dränerande skyddsfyllning av dräneringsrör.

Mursand 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Sand 0-2

Användningsområde: Fin fyllning.

Rörgravsgrus 0-8, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Betonggrus 0-8

Användningsområde: Tillverkning av finbetong.

Badsand 0-2

Användningsområde: Badstrand.

Mursand 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Sandningssand 0-8

Användningsområde: Halkbekämpning, finns endast som saltblandad.

Rörgravsgrus 0-8, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Sand 2-6

Användningsområde: Under lek- och gungställningar. Fyllning för golfgreen, samt infiltrationsanläggningar.

Putssand 0-4

Användningsområde: Tillverkning av putssand.

Bergkross & stenmjöl

Stenmjöl 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Stenmjöl 0-4

Användningsområde: Underlag till marksten, trådgårdsplattor. Hårdgörning av gångvägar planer och fotbollsplaner.

Makadam 16-32. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Makadam 16-32

Användningsområde: Dränerande fyllning, används vid hus och anläggningsbyggen. Färgen på makadam kan variera beroende på vart berget är brutet.

Stenmjöl 0-2, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Stenmjöl 0-2

Användningsområde: Fogning av marksten och trädgårdsplattor, stensättningar samt ytlager på bollplaner.

Stenmjöl 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Stenmjöl 0-8

Användningsområde: Justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter och körytor. Används även till plattsättning.

Makadam 16-32. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Samkross 0-16

Användningsområde: Slitlager samt förbättring vägar och körytor.

Stenmjöl 0-2, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Samkross 0-32

Användningsområde: Bärlager för vägar och körytor.

Stenmjöl 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Samkross 0-63

Användningsområde: Förstärkningslager för hus och vägar som kräver högre bärighet. Tätare material, dränerar inte.

Makadam 16-32. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Bergkross 0-150

Användningsområde: Förstärkningslager för hus och vägar som kräver högre bärighet. Tätare material, dränerar inte.

Stenmjöl 0-2, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Makadam halkstopp 2-6

Användningsområde: Används vid halkbekämpning. Ytbeläggning för oljegrus.

Stenmjöl 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Makadam 4-8

Användningsområde: Dränerande grusytor ex. trädgårdsgångar. Lite vassare och kantigare än naturgrus, ligger mer still.

Makadam 16-32. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Makadam 8-16

Användningsområde: Dränerande fyllning, används vid hus och anläggningsbyggen samt körytor på ex. parkeringar. Lite vassare och kantigare än naturgrus, ligger mer still.

Jord

Stenmjöl 0-4, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Planteringsjord gödslad (växtjord B)

Användningsområde: Planteringar.

Makadam 16-32. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Gräsytejord gödslad (växtjord A)

Användningsområde: Gräsytor, planteringar/köksland.

Stenmjöl 0-2, Vissa färgavvikelser kan förekomma.

Anläggningsjord/gräsytejord ogödslad

Användningsområde: Anläggningsjord – en stabil jord perfekt till din gräsmatta.