Halkbekämpning

På grund av rådande vinter och kyla har vi begränsade tillgångar på halkbekämpningsmaterial. Vi kan inte sälja externt utan måste tillgodose våra egna avtalskunder i första hand.  

läs mer

Vågkvitto försvinner

Från 2020-01-03 kommer vi inte längre hantera vågkvitton vid utlastning av material i våra täkter. Information beträffande utlastat material kommer visas på fakturan.

läs mer