Välkommen till Nynäs Ösmo Lastbilscentrals webbshop.

Här gör du enkelt din onlinebeställning av jord, grus och bergkross för de flesta användningsområden. Du som företag eller privatperson kan enkelt beställa material i storsäck för leverans inom tre arbetsdagar från att betalning kommit Nynäs-Ösmo Lastbilscentral tillhanda.. Vi levererar alla materialsorter i storsäck om 1 kubikmeter. Det är ett smidigt sätt att få materialet levererat om det är trångt eller om man vill slippa spill. Vid beställning av fler än en säck per tillfälle lämnar vi en rabatt på leveraspriset från den 2:a säcken.

Sand & naturgrus

Bergkross & stenmjöl

Jord