Fordon

Schaktbilar
Vi har 3- och 4-axliga schaktbilar som transporterar grus och bergkrossmaterial, schaktmssor samt berg.
3-axl lastbilar lastar 8m3 eller ca 13 ton, 4-axliga lastbilar lastar 10 m3 eller ca 16 ton.

Lastbil med släp
Används vid större leveranser till arbetsplatser, lastar ca 36 ton.

Lastväxlare
Kan förutom material även transportera maskiner och containers.

Kranbilar
Storleken på våra kranbilar är från 2-4 axlar, med en lyftkapacitet från 13-105 TM.