Återvinnings- & jordprodukter

Hantering av schaktmassor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt.
Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen
på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

Vi tar endast emot schaktmassor som håller under KM. Det är beställaren/avsändaren av schaktmassorna 
bär ansvaret för att säkerställa/intyga att massorna håller godkänd nivå. 

Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, vilket är bra för miljön i vår kommun.

Schaktmassor betraktas som avfall och beroende på innehållet kan det även vara farligt avfall.
Därför gäller det att du hanterar schaktmassor på rätt sätt.

Återvunna schaktmassor är utmärkt material att använda till exempelvis vägbyggen, bullervallar eller som utfyllnad vid en byggnation.
Massorna får inte innehålla material som metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.

Jord

På Kalvö Massåtervinning tar vi hand om och förädlar intippade jordmassor/schaktmassor till fyllnadsjord och återvinningsjord.
Fyllnadsjorden är lite grövre och kan innehålla större stenar och rötter mm, ej packningsbar.
Återvinningsjorden är lite finare, kan innehålla sten och dyligt upp till 16 mm. Passar bra till utfyllnad för grönytor.

Besök gärna vår webbshop, där har vi flera jordsorter som går att beställa direkt från hemsidan.

Intippning av massor

På vår massåtervinning på Kalvö tar vi  emot allt från jordmassor till blandat avfall som går under yrkesmässig verksamhet, ej privatpersoner.

Dessa massor får ej vara förorenade eller blöta, det är avsändaren av avfallet som bär ansvar för att kontrollera detta. Anläggningen tar emot material upp till KM. Massor som tippas in på anläggningen skall vara analyserade. Analys och ursprung redovisas vid intippning.   

Personalen på anläggningen avgör vilken typ av material som tippas in. Vid intippning av otillåtet material debiteras kunden för de kostnader som uppstår + 10.000 kr exkl moms i avgift.

Mottagningsblankett

Information mottagning massor

Leveranser

Material kan levereras med tippbil eller kranbil med skopa. Tala om vid beställning hur ni vill ha leveransen.
Se till att det inte finns några utstickande grenar eller buskar i närheten och inte heller några luftledningar. Kranbilen behöver ha plats för att fälla ut stödben vid lossning. Vägen skall vara farbar för lastbil, i annat fall debiterar vi för bomkörning.
Om ni inte kan vara hemma och ta emot leveransen skall önskad lossningsplats märkas tydligt med ex. skylt eller pressening. Vi vill gärna att ni finns tillgängliga att nås på telefon under överenskommen tid, om ni inte går att nås kommer chauffören tippa på av denne lämpligt vald plats.
Leverans sker måndag-fredag mellan kl 07.00-16.00 

För att räkna ut materialåtgången mät bredden x längden x djupet = volymen i kubik. Vi räknar om och levererar i ton.
Har ni funderingar så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er.

Återvinningsprodukter

Vi får in en mängd olika material som vi tar hand om och förädlar till brukbara material tex. asfaltskross, jord mm.