Prishöjning Norvik

Från 20201201 kommer vi höja priserna på bergkrossmaterial i Norvik. Priserna kommer att vara samma som i våra övriga täkter.

Vågkvitto försvinner

Från 1/3-2020 kommer vi inte längra hantera vågkvitton vid utlastning av material i våra täkter. Information beträffande utlastat material kommer att synas på fakturan.