Prishöjning

Ny prislista på grus-och krossmaterial samt tippavgifter från 20240301.

Halkbekämpning

På grund av rådande vinter och kyla har vi begränsade tillgångar på halkbekämpningsmaterial. Vi kan inte sälja externt utan måste tillgodose våra egna avtalskunder i första hand.  

Vågkvitto försvinner

Från 2020-01-03 kommer vi inte längre hantera vågkvitton vid utlastning av material i våra täkter. Information beträffande utlastat material kommer visas på fakturan.