Från 1/3-2020 kommer vi inte längra hantera vågkvitton vid utlastning av material i våra täkter. Information beträffande utlastat material kommer att synas på fakturan.