Byggavfall – Container

2 775,00 kr inkl moms

 

Container för byggavfall.

Kategori:

Beskrivning

Container för byggavfall.

Information

Priset gäller för utkörning och hämtning av container. Tillkommer ?? pris per dag? Avfallssortering?

Att tänka på vid beställning av container

Även en tom container är tung och skall om möjligt placeras på hårt underlag.

Om containern skall stå på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndighet. Tillståndet söker du som beställare hos polisen, tänk på att ansöka i god tid.

Uppställningsplatsen får inte nyttjas före polistillstånd erhållits. Mer information samt “Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på polisens hemsida: www.polisen.se

För att kunna leverera containern krävs det att vägen är anpassad för tunga fordon och håller en minimum bredd på körbanan om 3 meter. Fri höjd skall vara minst 4,5 meter samt ytterligare 2 meter vid avställningsplatsen. För att ställa av containern krävs en längd av 20-25 meter beroende på storleken på containern.

Chauffören avgör om det är möjligt att ställa av containern på önskad plats, vid tveksamheter skall alternativ avställningsplats ordnas.

Vad får inte slängas i containern
Elektriska och elektroniska produkter, bildäck, impregnerat virke, kemikalier samt farligt avfall får inte slängas tillsammans med övrigt avfall. Observera att farligt avfall medför extra kostnader för dig som kund.
Farligt avfall är sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljö och människan. Det kan till exempel vara giftigt cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. För kyl och frys finns särskilda bestämmelser för hur de skall hanteras.

Om du skall slänga schaktmassor eller betong som väger mycket får du inte fylla containern mer än till hälften, tänk även på att fördela vikten jämt.

Maxlast 10-15 m3 container Bk1 väg 8 ton

Maxlast 22-30 m3 container Bk1 väg 10 ton

För överlastad container debiteras kund kostnader för bomkörning samt omlastning. Ingenting får hänga ut över kanterna, chauffören måste kunna lastsäkra om så krävs, dvs spänna ett nät över containern.

Vi har även avfallssäckar som rymmer 1 m3. För dessa gäller samma regler för uppställning samt avfallssortering som för container. De fulla säckarna hämtas med kranbil så tänk på att ställa dem lättillgängligt inom 8 meter från vägen.