Från 1/1-2021 är naturgrusskatten 17 kronor per ton.