Prishöjning Norvik

Från 20201201 kommer vi höja priserna på bergkrossmaterial i Norvik. Priserna kommer att vara samma som i våra övriga täkter.

Vågkvitto försvinner

Från 1/3-2020 kommer vi inte längra hantera vågkvitton vid utlastning av material i våra täkter. Information beträffande utlastat material kommer att synas på fakturan.

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!