Prishöjning

Ny prislista på grus-och krossmaterial samt tippavgifter från 20240301.

Halkbekämpning

På grund av rådande vinter och kyla har vi begränsade tillgångar på halkbekämpningsmaterial. Vi kan inte sälja externt utan måste tillgodose våra egna avtalskunder i första hand.