Vågkvitto försvinner

Från 2020-01-03 kommer vi inte längre hantera vågkvitton vid utlastning av material i våra täkter. Information beträffande utlastat material kommer visas på fakturan.